Budowa domuOgólna

Na czym polega badanie szczelności budynku?

Wykonanie badania szczelności budynku to istotny krok w wykryciu ewentualnych szczelin, pęknięć, czy innych przestrzeni powodujących nieszczelności i większą prędkość przepływu powietrza. Badanie można przeprowadzić np. metodą Blower door test. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, na temat testów szczelności budynków przeczytaj poradnik.

Test szczelności budynku

Budowa domu, czy jakiegokolwiek innego budynku pasywnego i nie tylko, wiązać się może z powstaniem ewentualnych przestrzeni, które z czasem mogą np. oddziaływać na sezonie grzewczym, czy izolacji od wysokiej temperatury w upalne dni.

Test szczelności budynku można przeprowadzić poprzez jeden sprawdzony sposób, czyli metodę Blower door test — ta znana jest także pod nazwą door fan test, lub jako metoda pomiaru ciśnieniowego. Takie badanie nie jest bardzo skomplikowane i sprowadza się do montażu w drzwiach danego obiektu specjalnej teleskopowej ramy, która jest pokryta folią. Ustawia się także specjalny wentylator, który wytworzy w budynku podciśnienie, lub nadciśnienie, które jest niezbędne do przeprowadzenia testu szczelności budynku. Do wykonania testu używa się też aparatury, której zadaniem jest przeprowadzenie niezbędnych pomiarów podczas danej czynności.

Najczęściej używanym wskaźnikiem oznaczającym krotność wymian całego powietrza w danym budynku, w ciągu 1 godziny, przy różnicach ciśnień, które wynoszą 50 Pa, jest n50 [1/h]. Dzięki temu wykryć można również ewentualne nieszczelności poprzez zastosowanie markerów dymnych, anemometrów termoelektrycznych, czy kamer termowizyjnych.

Warto wiedzieć, że oprócz bardzo popularnej metody Blower door test, badanie szczelności powietrznej budynków można przeprowadzić poprzez metodę termowizyjną. Wykorzystywana jest specjalna kamera termowizyjna, a nieszczelności lokalizuje się na podstawie różnić temperatur. Metoda ta jest nieco gorszą od wcześniejszej, z racji skrupulatnych wymagań dotyczących warunków atmosferycznych, jak np. temp. zewnętrzna nie niższa niż 10 stopni.

termoizolacja budynku

Przykładowy przebieg badania szczelności powietrznej budynków

Takowe badanie szczelności budynku składa się z kilku kroków i może być przeprowadzone przez wykwalifikowane ekipy. Poniżej przedstawiamy przykładowy przebieg na test szczelności powietrznej budynków.

Krok 1

W pierwszej kolejności należy zaślepić wszelkie otwory znajdujące się w budynku — będą to drzwi, okna, kominy, otwory wentylacyjne, kanalizacje itp. Należy jednak wiedzieć, że drzwi wewnętrzne muszą pozostać otwarte, w celu wyrównania ciśnienia we wszystkich pomieszczeniach budynku.

Krok 2

Ten krok składa się m.in. z umieszczenia drzwi nawiewnych w ościeżnicy drzwi zewnętrznych. Te pierwsze są wyposażone w wentylator, który ma za zadanie pompować powietrze do wnętrza budynku, co będzie skutkowało wytworzeniem się nadciśnienia. Wentylator ma także inne zadanie, jak wypompowywanie powietrza, co zaś wytworzy podciśnienie. Cała konstrukcja musi być dokładnie zabezpieczona i uszczelniona. W przeciwnym razie można spodziewać się nagłego skoku ciśnienia- wystąpi różnica ciśnień, co doprowadzi do destabilizacji konstrukcji, a co za tym idzie nieudanej próby szczelności budynku.

Krok 3

Ekipa przeprowadzająca test na szczelność budynku, powinna w tym momencie sprawdzić powstawanie i zlokalizować miejsca nieszczelności, które mogą nadal mieć miejsce. Czynność wspomagana powinna być akcesoriami, w postaci wytwornic dymu, czy kamer termowizyjnych. Nieszczelności powietrzne często wykrywane są w gniazdkach elektrycznych, czy nawet tak mało istotnych rzeczach jak połączenia termowizyjne w warstwach elewacji, a nawet fundamentu.

Krok 4

Jest to wykonanie badań np. metodą pomiaru ciśnieniowego. Należy jednak wiedzieć, że przed przeprowadzeniem tychże badań, muszą być spełnione odpowiednie warunki środowiskowe. Wymienić można szczególnie brak porywistego wiatru.

Test szczelności budynku, a zalecenia techniczne i zastosowanie

Przeprowadzenie testu na szczelność budynku, ma wiele korzyści i pozwala m.in. wykryć ewentualnie nieszczelności np. w przegrodach zewnętrznych, a co za tym idzie usunąć je szybko i nie ponosząc wysokich kosztów. Bezapelacyjne, działania korekt dotyczących nieszczelności, lepiej i sprawniej przeprowadzać w budynkach, które są w stanie surowym, aniżeli tych, po wykończeniu.

Ponadto test szczelności powietrznej budynku, powinno się przeprowadzać zawsze po wybudowaniu obiektów takich jak:

  • mieszkalne,
  • produkcyjne,
  • zamieszkania zbiorowego,
  • użyteczności publicznej.

Zalecenia, jak i informacje dotyczące tego faktu znajdują się w punkcie 2.3.4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 roku (Dz.U 2013 poz. 926). W punkcie 2.3.3 danego rozporządzenia znajduje się więcej informacji o wartości zalecanej szczelności powietrznej dla budynków, o którym wspominaliśmy wcześniej.

Kwestie prawne można także powiązać z dyrektywą o charakterystyce energetycznej 2010/31/UE, zaostrzającej wymagania, które dotyczą energooszczędności. Wówczas zostały wprowadzone wymogi budowy „zeroenergetycznej”.

Badanie szczelności powietrznej budynku i co później

Kiedy test został wykonany, zostaje wystawiony specjalny protokół, obrazujący wyniki i wskazujący na ewentualnie nieszczelności. Jeżeli ktoś zechce, może otrzymać świadectwo energetyczne, czyli opracowanie, w którym zawarta jest szczelność powietrzna budynku, jego charakterystyka energetyczna i nie tylko. Taki dokument ma swoją ważność przez 10 lat i po 1 stycznia 2009 roku jest wymagany, kiedy w wyniku remontu zmieniła się np. charakterystyka energetyczna budynku, lub podczas sprzedaży obiektu.

badanie szczelności budynku

Dlaczego warto przeprowadzać test na szczelności budynku

Szczelność powietrzna obiektu wpływa w dużej mierze na komfort zamieszkania danego budynku. Przede wszystkim poprzez uszczelnienie można zmniejszyć koszty związane z ogrzewaniem, jak i zwiększy się komfort cieplny. Niekiedy, szacuje się, że wykonanie testu na szczelność badanego budynku, który nie jest nowym obiektem, a już np. kilkunastoletnim, wraz z przeprowadzeniem wymiany kotła, czy ociepleniem ścian, pozwala obniżyć koszty związane z sezonem grzewczym nawet do 50%.

Ponadto w aspektach badania, uwzględnić także należy czynniki chorobotwórcze, jak grzyby, pleśnie, i inne tego typu. Te, jak wiadomo, wpływają negatywnie na zdrowie domowników. Szczelny dom, w którym będzie prawidłowo działać wentylacja, jest zamkniętą drogą dla rozwoju wymienionych czynników.

Podsumowanie

Przeprowadzenie testu szczelności budynku powinno być czynnością nieodłączną, związaną z budową nowego obiektu, np. mieszkalnego. Dzięki takiemu działaniu, wykrycie nieszczelności będzie możliwe już we wczesnym etapie, co przełoży się na wiele korzyści. Test szczelności budynku powinno się przeprowadzać też w starszych obiektach, czy nawet tych z wentylacją mechaniczną, jak i wentylacją grawitacyjną.