Budowa domu

Ile kosztuje pozwolenie na budowę

Budowa domu to kosztowna inwestycja. Nie tylko pod kątem zakupu materiałów, kosztów pracy, ale także pod względem różnorakich pozwoleń. Do takich należy np. pozwolenie na budowę. Jest to konieczny dokument, bez którego rozpoczęcie prac jest niemożliwe.

Skąd uzyskać pozwolenie na budowę? Ile ono kosztuje? Jeżeli interesuje Cię ten temat, koniecznie przeczytaj poradnik. Znajdziesz w nim odpowiedzi na swoje pytania!

Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu

Istnieje wiele formalności, które związane są z budową domu. Do takich należy uzyskanie pozwolenia na budowę. Warto mieć na uwadze, że okres, jaki trzeba odczekać po złożeniu wniosku, aby uzyskać pozwolenie, wynosi od 10, do nawet do 65 dni. Otrzymuje się je na adres domowy. Z otrzymaną zgodą należy udać się do organu właściwego po przybicie pieczątki, gdyż dopiero po jej otrzymaniu decyzja się uprawomocnia. Takową pieczątkę możemy otrzymać po około 2 tygodniach, albo później, lecz nigdy wcześniej.  

Co za tym idzie, najlepiej jest starać się na pozwolenie na budowę, zaraz na początku decyzji o takim przedsięwzięciu. Dokument, który uzyskamy, jest ważny 3 lata od momentu wydania. Proces budowy bez wymaganego pozwolenia uznawany jest za samowolę budowlaną. Inwestorzy mogą odetchnąć z ulgą, gdyż jeżeli wybudowali dom bez konkretnych zezwoleń, nie poniosą żadnych kar pieniężnych z tego powodu. Zobowiązani są jednak do rozebrania danego budynku, bądź uzyskania odpowiednich uprawnień.

Jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać zezwolenie na budowę, nie tylko projekt budowlany

Aby uzyskać pozwolenie na budowę, musimy złożyć odpowiednie dokumenty. Takie składa się w Urzędzie Miasta, czy Starostwie Powiatowym. Do takich dokumentów zaliczają się np.:

 • Projekt architektoniczno-budowlany – czyli projekt budynku przedstawiający rodzaj inwestycji, rozmieszczenie pomieszczeń itp. Warto wiedzieć również, że wszystkie projekty architektoniczno-budowlane muszą przedstawiać sposób użytkowania budynku, który zechcemy wybudować. 
 • Projekt zagospodarowania działki – są to plany, które zawierają ogólny zarys działki, jak również zarys obiektów znajdujących się na danej działce. 
 • Zaświadczenie od architekta budowlanego na temat posiadanych uprawnień. 
 • Projekt techniczny – takie skupiają w sobie m.in. charakterystykę energetyczną, czy ekspertyzy geologiczno-inżynierskie. 
 • Zgoda uzyskana od właściciela działki na zrealizowanie inwestycji budowlanej. 
 • Zgoda od zarządcy drogi na połączenie jej z działką, na której zostanie przeprowadzona inwestycja – jest to koniecznie oświadczenie jeżeli chcemy, aby działka była połączona z drogą wojewódzką, czy krajową.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Warto wiedzieć, że jeżeli takowego planu nie posiadamy, wymagane będzie uzyskanie decyzji o  warunkach zabudowy. Jest to bardzo istotna kwestia, którą należy brać pod uwagę!

Ile kosztuje pozwolenie na budowę

Jeżeli dopełniliśmy wszelkich formalności, a ponadto złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty, czas przejść do kwestii z kosztami związanymi z pozwoleniem na budowę. 

Cena pozwolenia uregulowana jest Ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku na temat opłaty skarbowej. Wtem koszt jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej wynosi 1 złoty. Całkowite koszty można obliczyć w ten sposób, że 47 zł (zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu projektu architektoniczno-budowlanego) + 1 złoty * 1 m2, przy czym całkowity koszt nie może przekroczyć 539 złotych. Koszt ten jest maksymalny jeżeli zostanie wydana zgoda na budowę jednorodzinnego domu. To nie koniec, gdyż jeżeli w grę wchodzą inne inwestycje lub procedury, opłata jest indywidualna i zostanie naliczona również w oparciu o odpowiednią ustawę.

Jakie jeszcze koszty związane z pozwoleniami na budowę można ponieść z tytułu opłat skarbowych (koszty dotyczą różnych budynków – nie tylko domów jednorodzinnych)

 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – opłata wynosi 598 złotych. 
 • Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby – opłata wynosi 56 złotych. 
 • Zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu projektu architektoniczno-budowlanego – opłata wynosi 47 złotych. 
 • Przeniesienie decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę lub decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu – opłata wynosi 90 złotych.

Jak widać, można ponieść dodatkowe koszty, na które również należy zwrócić uwagę. Choć ceny większości czynności urzędowych nie należą do wysokich, to suma tychże czynności może być już całkiem spora jeżeli zdecydujemy się na wszystkie procedury.

Na koniec warto wspomnieć o innych, podobnych kosztach związanych z kwestiami prawnymi podczas budowy domu. Otóż największym wydatkiem będzie projekt budowlany, za który cena może sięgać nawet kilku tysięcy złotych. Mapa do celów projektowych, to koszt rzędu minimum kilkuset, do kilku tysięcy złotych. Jeżeli interesuje nas ekspertyza dotycząca stanu obecnego po przebudowie istniejącego budynku, koszt wyniesie kolejnie kilkaset, do kilku tysięcy złotych.

Jeżeli zechcemy uzyskać pozwolenie na budowę w przypadku budynków, w których miałaby być prowadzona działalność gospodarcza, koszt takiego pozwolenia będzie wyższy.

Budowa bez i z uzyskaniem pozwolenia

Zanim przystąpimy do procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego, warto dopytać, czy takie na 100% będzie nam potrzebne. Otóż od jakiegoś czasu dużą popularnością cieszą się domy, które budowane są na zgłoszenie (zezwolenie na budowę). Aby móc skorzystać z omawianego rozwiązania, również potrzebne jest spełnienie warunków (poniższe warunki dotyczą budowy domów jednorodzinnych, a nie innych budynków). Zatem, warto wiedzieć, że:

 • Dom na zgłoszenie, nie może posiadać powierzchni większej, aniżeli 35 metrów kwadratowych.
 • Jeden budynek omawianego typu, może przypadać wyłącznie na 500 metrów kwadratowych danej działki.
 • Modyfikacje, czy rozbudowa omawianego domu, powiązana jest z uzyskaniem w tym celu odpowiednich pozwoleń.
 • Brak możliwości wybudowania domu z poddaszem i piwnicą.
 • Minimalna wysokość pomieszczenia, musi wynosić 2,2 metra.
 • Rozpiętość elementów konstrukcyjnych nie może wynosić więcej niż 6 metrów

i inne.

Podsumowanie

Koszty uzyskania pozwolenia na budowę nie są wysokie, aczkolwiek należy wiedzieć jakie warunki trzeba spełniać, by je otrzymać. Przede wszystkim musimy wiedzieć, że uzyskanie pozwolenia na budowę powiązane jest z dostarczeniem dokumentów wymienionych w poradniku do odpowiedniego organu państwowego.